Algemene presentatie :

U bent momenteel verbonden met https://www.campinglariviera.com/, Camping La Riviera

Publicatiemanager: Damien Launay – Chief Operating Officer – Vnaya Village Group marketing@vnaya-village.fr

Camping La Rivièra ****
Route des Gâtineaux
44730 Saint-Michel-Chef-Chef
Bedrijfsnaam: SAS La Riviera
Geregistreerd kantooradres: route des Gatineaux 44730 Saint-Michel-Chef-Chef
Aandelenkapitaal: € 137.000
ALARMNUMMER: 440 307 452 00027
APE-code: 5530Z
RCS: 440 307 452 Saint-Nazaire
Intracommunautaire btw: FR36 440 307 452
Tel. : 02 28 53 54 88
E-mail: campinglariviera@vnaya-village.fr

De uitgever verbindt zich ertoe alle wetten betreffende de oprichting en de exploitatie van een website na te leven.

Technische informatie:

Er wordt aan herinnerd dat het briefgeheim op Internet niet gewaarborgd is en dat iedere Internetgebruiker zelf alle passende maatregelen dient te treffen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op Internet circuleren.

Redactioneel handvest:

De website https://www.campinglariviera.com/ is een presentatiesite voor de diensten die de groep Vnaya Village aanbiedt. Het wordt aangevuld met simulatie-instrumenten.
De op deze site verstrekte informatie is louter informatief.
Adres : Route des Gâtineaux 44730 Saint-Michel-Chef-Chef
Tel. : 02 28 53 54 88
E-MAILADRES: contact@campinglariviera.com

Persoonsgegevens :

De door u ingevoerde gegevens worden door de Vnaya Village Group geregistreerd, geanalyseerd en voor verwerking doorgegeven aan de bevoegde diensten. Het kan ook gebruikt worden door de Vnaya Village Group voor commerciële uitnodigingen.
Indien u dit niet wenst, kunt u ons dit laten weten door te schrijven naar het onderstaande adres. U heeft recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de op deze site verzamelde gegevens, onder de voorwaarden voorzien in de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheid. Om dit recht uit te oefenen, kunt u schrijven naar de beheerder van de site op het volgende adres Camping La Riviera **** – Route des Gâtineaux 44730 Saint-Michel-Chef-Chef

Copyright :

De gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van de pagina’s, gegevens en elk ander element waaruit de site bestaat, door welk proces of medium dan ook, is verboden en vormt een inbreuk zonder toestemming die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder kan veroorzaken .

Informatie:

De site is gemaakt door het bedrijf Studio Plune.
Adres : 3 Rue Alessandro Volta – 44470 Carquefou | FRANKRIJK
Telefoon: 02 40 56 87 55
Mail: contact@studioplune.fr – Site: https: //www.studioplune.fr/